RESERVEER ONLINE KAARTEN VOOR DE BBQ

Via het reservatieformulier kan je online kaarten bestellen voor de barbecue op zondag 29-06-2014.

Let wel, uw reservatie is pas geldig na betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van HODP:

     Rek BE02 4474 5831 7140 - KREDBEBB 
     Begunstigde: Harmonieorkest De Pinte
     Vermeld duidelijk NAAM & AANTAL KAARTEN PER TYPE.

Elektronisch reserveren kan tot maandagavond 23-06-2014. 
Kaarten die nadien hier nog worden geregistreerd kunnen niet worden bevestigd.