Een vraag maar je weet niet aan wie ze te stellen? Een idee maar je weet niet waar ermee naartoe?

Hier zijn alvast enkele richtlijnen:

 • Een bestuurslid weet niet alles, maar wellicht weet hij/zij wel bij wie je terechtkunt met je vraag of idee. Vraag het dus gewoon!
 • Mails kan je altijd sturen naar WEBSITE BEHEER HODP: wij zorgen dat jouw mail bij de juiste bestuurder terechtkomt.
 • Grote activiteiten worden georganiseerd door een werkgroep onder leiding van één verantwoordelijke uit het bestuur. Als je niet weet wie het is kan je het gewoon vragen aan een bestuurslid!
Wie toch graag een beter overzicht heeft, kan hieronder meer details vinden over de taakverdeling.  Personen met een sterretje naast hun naam maken geen deel uit van het bestuur.

Frederiek Stevens*
Hilde Gyssels
 • Opstellen repetitiekalender 
 • Regelen vervoer bij verplaatsingen 
Suzy Claessens
 • Communicatie naar muzikanten
Karel Verbrugge
 • Communicatie naar muzikanten
 • Opstellen persberichten
Steven Verbrugge
 • Coördinatie drukwerk
Pascal Peters*
 • Website
 • Aanvragen gemeentelocaties
 • Opstellen formulieren
Sabine Vermeulen*
 • Muziekcommissie
 • Samenstellen orkest & muziekkeuze concerten
 • Bijhouden bibliotheek en partituren
 • Lijst muzikanten bijhouden
Liselotte Hardy
 • Verdelen toegangskaarten voor evenementen
 • Verslag bestuursvergaderingen
Erik Ideler - Penningmeester
 • Relaties met overheden, vertegenwoordiging bij VLAMO & cultuurraad (+Lynn Walgraeve*)
 • Kas & bankzaken
 • Communicatie tussen bestuur en ereleden / steunende leden
 • Bijhouden inschrijvingen voor evenementen
Pieter Vannerem
 • Contactpersoon uitleningen
 • Beheer van het materiaal
 • Vervoer materiaal / slagwerk
Myriam Dietens
 • Coördinatie Youth Band
Eddy Reynaert - Voorzitter
 • Agenda bestuursvergaderingen
 • Bijhouden draaiboeken evenementen 
 • Coördinatie nieuwjaarsreceptie
 • Alles wat je niet hierboven vindt!