Algemene vergadering

Geplaatst 4 feb. 2014 13:50 door HODP De Pinte   [ 4 feb. 2014 13:50 bijgewerkt ]
Beste muzikanten van HODP en YOUTHBAND

De jaarlijkse Algemene Vergadering van 6 februari 2014 zal doorgaan in de vergaderzaal van café MO-BAR, Baron De Gieylaan 22 (rechtover Brasserie ’t Klooster).

Net als de vorige jaren willen wij u informeren over de bestuurlijke kronkels die 2013 met zich meebracht. Wij geven u ook de mogelijkheid om uw kritiek over en uw suggesties aan het bestuur onbevangen uit te spreken.


DAGORDE:

1. Verwelkoming (Yves).

2. Het artistiek jaar in een notendop (Dimitri en Jonas).

3. Uitgeven, sparen en/of besparen: financieel verslag 2013 en begroting 2014 (Erik).

4. Vacatures: een voorzitter, een verantwoordelijke interne communicatie, een verantwoordelijke externe communicatie (zie bijlage!!).(Yves)

5. Repetitieweekend 2014: 25 en 26/10 of 1 en 2/11/2014? (Yves)

6. Rondvraag: zeg het maar, vraag het maar, stel het maar voor!

7. Het laatste woord (letterlijk) van de voorzitter.


Mede door uw aanwezigheid en inbreng zal de vergadering uitgroeien tot een nuttig en gezellig samenzijn.

Om organisatorische redenen zou het fijn zijn ons voor 5/2/14 te laten weten of u al dan niet de vergadering zult bijwonen. Tot dan?

Myriam, Sabine, Petra, Gis, Vincent, Erik, Eddy, Pieter, Yves
ĉ
HODP De Pinte,
4 feb. 2014 13:50
Comments